CBSE Results

Sl. No

Batch/Year

Name of the Student

Percentage

1

2014-15

AKSHATA C MATAHAPATI

10 CGPA

MURUGESH HANAMANT BELLANKI

9.6 CGPA

SWAPNA SHANKAR SAKRI

9.6 CGPA

2

2015-16

DARSHAN BABASAB DANAGOUD

10 CGPA

MAHAVER RANGAPPA DHAREPPANAVARM

10 CGPA

SHRIDHAR SHRIKANT KULKARNI

9.4 CGPA

3

2016-17

SIDRAM HIPPARAGI

10 CGPA

DEEPIKA POTADAR

9.8 CGPA

SHIVAM MOKASHI

9.8 CGPA

SOHAN DAMBALKAR

9.8 CGPA

4

2017-18

SUPRITA PATIL

89.4 %

DANESH BAGENNAVAR

85.6 %

VIDYASHREE TANVASHI

85.6 %

5

2018-19

SUSHMA KULKARNI

94.8 %

SHRADDA HADAPAD

91.4 %

MEGHANA JATTI

84.8 %

ROHINI BIRADAR

84.8 %

6

2019-20

DARSHAN HITTNALLI

94 %

VIKAS KOHALLI

93.6 %

PRADEEP SANKONATTI

86 %

7

2020-21

ABHISHEK PUJARI

96.4 %

PRIYANKA SIDDAPUR

93.6 %

SRUSHTI NARASAGOND

93 %